image: © Richard Vignola (CC BY-NC-ND)
This post is in Dutch. If you'd like to see an English version, let me know.

Management en Scrum

Jij bent als manager verantwoordelijkheid voor een organisatie die een software product realiseert. Je wil kwalitatief betere software, je wil de software sneller in handen van je gebruikers, je wil dat je teams nauwer samenwerken met de eindgebruikers of je wil dat geleverde software beter aansluit bij de wensen van je gebruikers. Eigenlijk wil je dat allemaal trouwens. Je besluit dat je teams “Scrum moeten gaan doen”.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?

Binnen Scrum is geen rol voor de manager vastgelegd, maar dit betekent niet dat de manager geen rol heeft bij het laten groeien van geweldige, zelf-sturende Scrum Teams. Integendeel - managers hebben zeer veel invloed op het succes dat de Scrum Teams kunnen hebben.

Managers binnen organisaties met Scrum Teams zijn dienende leiders met verantwoordelijkheden richting hun Product Owners, Scrum Masters, ontwikkelteams en de organisatie als geheel.

Richting de Product Owners

Zorg dat Product Owners toegang hebben tot marktinformatie, gebruikers en belanghebbenden zodat zij gefundeerde beslissingen kunnen nemen bij het maximaliseren van de waarde van het product en het werk van de ontwikkelteams.

Management accepteert de beslissingen van de Product Owners zonder meer en vertrouwt erop dat door de empirische werkwijze van de teams:

  • het snel zichtbaar wordt of deze beslissingen daadwerkelijk leiden tot waarde voor de gebruikers van het product
  • de Product Owner en zijn teams hun volgende acties op basis van deze nieuwe inzichten zullen kiezen.

Richting de Scrum Masters

Help de Scrum Masters bij het identificeren en wegwerken van organisatorische belemmeringen die de empirische werkwijze van de Scrum Teams of de continue verbetering van de Scrum Teams en de organisatie als geheel in de weg staan.

Scrum stopt niet bij de grenzen van de Scrum Teams - sterker nog, de grenzen die je als manager aan je Scrum Team stelt zijn in sterke mate bepalend voor het succes van het werk dat je teams kunnen realiseren en de ontwikkeling die je teams kunnen doormaken.

Richting de ontwikkelteams

Faciliteer teamsamenstelling door de juiste mensen bij elkaar te brengen en schep een omgeving waarin ze zichzelf kunnen organiseren en waarin ze met onverdeelde aandacht aan het product kunnen werken en zich zelf kunnen verbeteren.

Richting de organisatie

Creëer een omgeving gebaseerd op gemeenschappelijke waarden die transparantie, openheid en samenwerking stimuleren zodat agile teams en hun empirische werkwijzen kunnen floreren en duurzaam kunnen opereren. Zodat jouw organisatie nu en in de toekomst waardevolle producten voor jullie eindgebruikers kan realiseren.

En nu?

Wat heb jij gedaan om voor je ontwikkelteams, je Scrum Masters, je Product Owners en je organisatie een omgeving te scheppen waarin ze succesvol kunnen zijn? Wat ga je doen?

Verder lezen

Meer lezen over management en Scrum? Ik vond de volgende artikelen interessant:

Comments

Leave a comment